Service
Onderstaande punten worden standaard door Readiant gegarandeerd.

Continuïteit van levering

Readiant garandeert dat de levering van de technologie gedurende de afgesproken periode in overeenstemming is met de specificaties in de overeenkomst, ongeacht vorderingen of veranderingen binnen Readiant.

Readiant is drop-in replaceable, dat wil zeggen dat wanneer u na de contractperiode geen vervolg wil geven aan de samenwerking de Readiant module zonder problemen vervangen kan worden. De data binnen uw account op Readiant blijft bewaard, deze kan vervolgens worden geëxporteerd en verwijderd.

Uptime

  • Readiant maakt gebruik van de Google dataparken in Nederland en België, deze maken gebruik van redundancy om de impact van storingen te minimaliseren
  • Readiant kan een server uptime percentage van 99,95% garanderen
  • Readiant gebruikt verschillende partities voor het converteren en streamen van documenten. Hierdoor zullen deze niet in elkaars vaarwater komen
  • Bij hoge gebruikspieken schalen de servers van Readiant automatisch omhoog

Hierdoor zal er in dergelijke gevallen geen verschil in performance merkbaar zijn. Readiant is voor haar uptime afhankelijk van de dataparken van Google. De volledige SLA van Google Cloud Services is te vinden op https://cloud.google.com/compute/sla.

Support

Readiant is voor support dagelijks beschikbaar van 7:30 tot 22:00. Onderhoud en updates worden tijdig aangekondigd en uitgevoerd tussen 0:00 en 5:00 uur.

Hieronder wordt toegelicht welke niveaus van urgentie Readiant hanteert bij het verlenen van service.

PrioriteitImpact
Hoog (alle gebruikers)Medium (kleine groep)Laag (enkele gebruiker)
UrgentKritischBelangrijkNormaal
NormaalBelangrijkNormaalLaag

Toelichting

Urgent: De dienst is niet beschikbaar of bereikbaar
Normaal: Een gedeelte van de dienst of functionaliteit werkt niet naar behoren of is niet beschikbaar of bereikbaar.

Prioriteit‘Mean-time-to-response’ (service uren)‘Mean-time-to-repair’ (service uren)
KritischBinnen 8 uur24 uur na reactie
BelangrijkBinnen 8 uur24 uur na reactie
NormaalBinnen 8 uurVolgende update
LaagBinnen 8 uurVolgende update
Demonstratie op maat
Nieuwsgierig geworden?
Heeft u content die u graag toegankelijk deelt met uw klanten? Wij presenteren graag op welke manier Readiant voor u kan worden ingezet.